Begroting

  • Budgetberekening aan de hand van de te verwachten rijkssubsidies en overige baten
  • Loonkostenraming op basis van gegevens vanuit het salarisadministratiepakket
  • Kostenraming op basis van bestedingen in het voorgaande jaar en bestedingsplannen van de schooldirecties respectievelijk bestuur
  • Overleg met schooldirecties respectievelijk bestuur/penningmeester
  • De begroting worden op basis van een kalenderjaar opgesteld.

Nieuwsbrief PMOS

Partners