Budgetbewaking

  • Maandelijks inzicht via webapplicatie in financiële gegevens scholen/vestigingen
  • Ieder kwartaal verstrekken van een exploitatie forecast per school met signaalfunctie
  • Managementrapportage voor bestuur/directies
  • Controle op de te ontvangen subsidies/verhuurgelden/volledigheid administratie

Nieuwsbrief PMOS

Partners