Registratie per vestiging

  • Inrichting financiële administratie conform regeling financiële verslaggeving en RJ660
  • Registratie van salarisuitgaven en -subsidies
  • Registratie van materiële uitgaven en subsidies
  • Registratie van inkomsten en uitgaven met betrekking tot door het Ministerie extra toegekende faciliteiten
  • Registratie van uit de exploitatie voortvloeiende activa en passiva
  • Opneming in administratie van de vastgestelde begroting

Nieuwsbrief PMOS

Partners