Planmatig onderhoud

  • Opstellen meerjarenonderhoudsplan
  • Begeleiding uitvoeren onderdelen meerjarenonderhoudsplan 
  • Controleren en bewaken van onderhoudscontracten (contractbeheer)
  • Begeleiding renovatie/nieuwbouw

Nieuwsbrief PMOS

Partners