DigiRecord.nl

Samen beheren, samen delen

DigiRecord.nl biedt een online dossier dat voor onze klanten altijd en overal toegankelijk is via een optimaal beveiligde verbinding. Gekoppeld aan onze website dient DigiRecord.nl als klantenportaal. Via dit portaal kunt u documenten en bestanden opvragen. 

Middels DigiRecord.nl is het uitwisselen van gegevens vele malen veiliger dan via e-mail en de documenten zijn direct digitaal en overzichtelijk op de juiste plaats opgeslagen.

Digirecord.nl maakt gebruik  van werkstromen met signaleringsfunctie en zijn aan ieder document te koppelen. Voor de gebruikers zijn taken gedefinieerd, zodat gewaarborgd kan worden dat tijdige afhandeling plaatsvindt en dat continu wordt geregistreerd wie, wat heeft gedaan. Wanneer er taken klaar staan toont DigiRecord.nl deze als eerste. Op de door u vooraf bepaalde momenten worden taken via een e-mailbericht automatisch kenbaar gemaakt.

digirecord

Nieuwsbrief PMOS

Partners