Formatieplan

  • Berekenen en overzicht opstellen over aangegane verplichtingen en formatiebeslag
  • Opstellen concept-formatiebegroting ten behoeve van bestuur en/of directie(s)
  • Overleg voeren met en adviseren aan bestuur en/of directie(s) omtrent formatiebegroting
  • Samenstellen kwantitatief en financiëel onderbouwd formatieplan

Nieuwsbrief PMOS

Partners