Personeelsdossier

 • Beoordelen en adviseren herbenoemingsverplichtingen
 • Controleren aanwezigheid van persoonsgegevens en noodzakelijke aanstellingsbescheiden
 • Vaststellen salarisinschaling en aard van benoeming
 • Melden bij ABP/Belastingdienst
 • Vervaardigen akte van benoeming/aanstelling
 • Verzorgen van ontslagbescheiden bij (on)vrijwillig ontslag
 • Melden ontslag bij ABP, Participatiefonds en Belastingdienst
 • Verzorgen afwezigheids- en vervangingsregistratie
 • Overzichten maken en bewaken korttijdelijken
 • Opstellen diensttijdoverzichten
 • Verzorgen uitbetaling bij jubilea
 • Adviseren bij aanvraag ouderdomspensioen

Nieuwsbrief PMOS

Partners