Skip to main content

Huisvesting

Goed onderhoud begint met het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning (MOP). In deze planning worden de nodige onderhoudswerkzaamheden voor een periode van 10-20 jaar inzichtelijk gemaakt.

Op basis van de MOP wordt de jaarlijkse onderhoudsbegroting samengesteld. Hierin staat aangegeven welke voorzieningen er het komende jaar moeten worden uitgevoerd. Voor het primair onderwijs geven wij aan welke voorzieningen voor rekening van het schoolbestuur komen en welke voorzieningen er in het huisvestingsprogramma van de gemeente zijn opgenomen.

Tevens adviseren wij inzake "preventieve" maatregelen ten aanzien van huisvestingsfaciliteiten (bijvoorbeeld energiebeheer).

Om bovenstaande expertise van planmatig onderhoud op een hoog kwaliteitsniveau aan te bieden zijn wij een partnership aangegaan met HI-Plus Advies.
HI-Plus Advies is een veelzijdig en innovatief adviesbureau dat is ontstaan uit de samenwerking van een viertal ervaren, enthousiaste en vakbekwame adviseurs.

Planmatig onderhoud

  • Opstellen meerjarenonderhoudsplan
  • Begeleiding uitvoeren onderdelen meerjarenonderhoudsplan
  • Controleren en bewaken van onderhoudscontracten (contractbeheer)
  • Begeleiding renovatie/nieuwbouw

Log in op onze software pakketten