Skip to main content

INTERIM

Onze specialisten

Pro Management Onderwijs Support heeft zich in de afgelopen 25 jaar gespecialiseerd in het voeren van financiële- en personele administraties voor de onderwijssector. Onze specialisten hebben oog voor cijfers en inzicht in bedrijfsprocessen. Zij werken met geavanceerde digitale oplossingen welke een nieuwe standaard vormen voor onze dienstverlening.

De specialisten hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hebben 2 uitgangspunten centraal staan:

 • Worden binnen de organisatie de goede dingen gedaan (effectiviteit, meer extern gericht)
 • Worden de dingen goed gedaan (efficiency, meer intern gericht)

Daarnaast vinden wij de volgende zaken van belang

 • Kijk vooruit en niet alleen achteruit
  Veel controllers, zeker met een boekhoudkundige achtergrond, kijken enkel achteruit en zijn bezig de realisatiecijfers in kaart te brengen en 100% te analyseren. Voor het management is het echter nóg meer van belang om, op basis van de realisatiecijfers, vooruit te kijken. Wij ondersteunen het management bij het maken van beleid, prognoses en begrotingen.
 • Wees gericht op beslissingen i.p.v. op het afleggen van verantwoording
  De cijfers welke de administratie oplevert hebben, naast ondersteuning van de operationele zaken, 2 doelen: het afleggen van verantwoording én het nemen van beslissingen. Het afleggen van verantwoording is van belang, maar het (bij)sturen op basis van de opgeleverde cijfers is nóg crucialer.

Onze specialisten op financieel gebied helpen u onder andere bij:

 • het opstellen van financiële beleidskaders
 • het invoeren van een begrotingsformat ter ondersteuning en lastenverlichting van directeuren
 • de opzet en invoering van workflows van inkoopfacturen
 • de invoering van het planning en control systeem
 • het verzorgen van maandrapportages
 • het maken van jaarverslagen
 • het maken van risicoanalyses
 • het opzetten van allerlei beleidsdocumenten (bijv. procuratieprotocollen, inkoopbeleid, treasurybeleid, werkkostenregeling)
 • het eventueel leidinggeven aan uw interne organisatie

 Onze specialisten op personeelsgebied helpen u onder andere bij:

 • het verzorgen van de totale afhandeling van administratieve taken rondom arbeidsvoorwaarden
 • de opzet en invoering van workflows van personeelsmutaties
 • het verzorgen dat alles voldoet aan de regelgeving van de belastingdienst, het UWV, het Vervangingsfonds, het ABP en het Participatiefonds
 • het tijdig en juist betaalbaar stellen van de salarissen
 • de begeleiding van uw ziekteverzuim- en reïntegratiedossiers

Door een goede voorbereiding van de opdracht kunnen wij u snel van dienst zijn en u een passend plan voorleggen. Wij bespreken het karakter van de opdracht en de opdrachtformulering met u totdat duidelijk is wat onze specialisten voor u kunnen en moeten betekenen. Dit betekent een duidelijke en transparante offerte vooraf. Zodra de opdracht loopt, houden wij middels tussentijdse gesprekken de voortgang en het resultaat in de gaten.

Heeft u interesse in onze tijdelijke specialisten, neem dan geheel vrijblijvend contact op met
Pilar van Weers of Romano de Haan
op 015-2511450.