Onze visie

Pro Management Onderwijs Support wil de klant ontzorgen op het gebied van administratieve lasten. De klant moet zich goed kunnen focussen op haar primaire taak en dient snel beleidsbeslissingen te kunnen nemen. 

Wij geloven in de kwaliteitscirkel van William Edwards Deming, maar hebben daar wel onze eigen PMOS wending aan gegeven: zeg wat je gaat doen, doe wat je zegt, toon dat aan en stuur bij wanneer nodig (Plan Do Check en Act). Dit principe passen wij zowel intern (binnen de PMOS-organisatie) als extern (naar onze klanten) toe.

 • Plan:
  In overleg met de klanten wordt bepaald welke klantgerichte informatie en resultaten door de klant kunnen worden verwacht en op welk moment deze informatie en resultaten worden verstrekt. Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor onze klanten heeft PMOS wekelijks intern overleg om te bewaken dat de werkzaamheden conform afspraken worden uitgevoerd.

 • Do:
  Via de portals Finance en HRM kunnen klanten en PMOS medewerkers alle benodigde mutaties doorgeven en verwerken. De verwerking is real-time en direct zichtbaar. Het communiceren via de portals zorgt ervoor dat de uitvoerende activiteiten efficiënt en zorgvuldig verwerkt kunnen worden.

 • Check:
  De klanten en PMOS medewerkers controleren en communiceren in deze fase de werkelijke realisatie ten opzichte van de verwachte resultaten. In de portals Finance & HRM kunnen klanten naar de klantgerichte rapportages. De gegevens in deze rapportages zijn het resultaat van de activiteiten die in de "Do-fase" hebben plaatsgevonden.

 • Act:
  Communicatie met onze klanten is een van de belangrijkste speerpunten van onze dienstverlening. Naast dagelijks telefoon- en e-mailverkeer hebben wij structureel persoonlijk overleg met al onze klanten. Door dit contact weten wij wat er bij onze klanten speelt en of bijsturing noodzakelijk is. De frequentie van dit overleg wordt in overleg met de klant bepaald.

Nieuwsbrief PMOS

Partners